Kapellet i Klippan

Stående från vänster:
1. Inga-Lisa Haag
2. ?
3. Erik Bäck
4. Birgit Pettersson (Råby)
5. Alva Alm
6. Ester Karlsson
7. Anna-Lisa Liljegren
8. Gunnar Karlsson ( Klippan)
9. Emil Liljegren
Sittande från vänster:
1.Sigfrid Pettersson
2. Einar Haag
3. Gustav Malm
4. Tore Karlsson (Snick)

Socken: Stora Åby

Kategori: Personer

Källa: Eino Liljegren