Brandmän i Ödeshög

Från vänster

Nils Wagell
John Blomqvist
Bo Jacobsson
Bengt Ahlborg
Alvar Johansson
Tore Larsson
Stig Håkansson
Ragnar Lindelöv
Peter Persson
Bengt Holmgren (sotarn)
Sture Hertzman
Gösta Karlsson
Ruben Ceder
Ejnar Johansson
Gerhard Strand
Folke Gustavsson
Bertil Johansson
Sture Malm
Gösta Gustavsson
Gösta Andersson (fräsen)
Sixten Alm

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategorier: Personer, Samhälle och Verksamhet

Källa: Gösta Gustavsson,Christer Gustavsson,Bruno Lago,Bertil Johansson

ocr