Bultsbols Missionshus

På bilden återfinns bla: Eda Ross
Kalle Ross
Oskar Täll
Gerda Täll
Lisa Norr
Signe och Märta Gustavsson
Nina Olausson
Elsa Gustavsson. Tyrsabol

Socken: Ödeshög

Kategorier: Byggnader (Kyrkolokal), Händelser, Personer och Verksamhet

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson