Söndagsskolfest från Storgården i Stora Åby 1936

Söndagsskolfest från Storgården i Stora Åby hos Josef och Hilma Svensson 1936.
Söndagsskollärare var Josef Svensson, Storgården och Emil Thell, Kroxeryd.
Varannan söndag var söndagsskola i Storgården och varannan i Kroxeryd.
Det kom barn från Karlsfors, Lönebostället, Västergården, Kvarnen, Kroxeryd, Renemo och Kroxeryd Järnstad.
Josef Svensson står längst till vänster och Emil Thell står längst till höger.
Sittande nummer sex från vänster är Bertil Börjesson, som lämnat dessa uppgifter.

Socken: Stora Åby

Period: 1930-tal

Kategorier: Församlingar, Händelser och Personer

Källa: Ingalill Erixon

Sondagsskolfest fran storgarden i stora aby 1936