Åtta personer och tre hästar, Norrgården Lilla Krokek

Åtta person och tre hästar framför ladugården på Norrgården i Lilla Krokek.
Från vänster Einar Karlsson med döttrarna Eivor och Ulla, bakom dem hans far Karl Andersson, Einars hustru Anna Karlsson med dottern siv i famnen, en piga till häst, samt drängen Albert Zacheus.

Fotot från omkring 1929

Artiklar:
Lilla Krokek - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategori: Personer

Källa: Arne Ivarsson