Kafferast i skördearbetet i Munkeryd

I mitten ser vi Henry Johansson med skärmmössa och till vänster om honom i pricklig klänning hans hustru Märta. Längst till höger sitter Henrys broder, Elvir Stavman.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Händelser och Personer

Källa: Arne Ivarsson

ocr
Kafferast i skordearbetet i munkeryd