Öjans Södergård 1909 eller 1910

Personerna är nästan desamma som bilden från Öjan Norrgård 1909 el. 1910

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Perioder: 1900-tal och 1910-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Personer

Källa: Arne Ivarsson

ocr