Sågarlaget, Öjan samlat på "Kubbabacken" mitten av 1950-talet

Från kanske mitten av 1950-talet är detta suddiga foto från "Kubbabacken".
Från vänster Rolf Ax, John Gustavsson, Uno Gustavsson, Våge Eriksson, Allan Grip och Sven Malm.
I bakgrunden ser vi Uno Gustavssons stora amerikanare.

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Föremål, Personer och Verksamhet

Källa: Arne Ivarsson