Skolkort från Munkeryd skola 1920-talet

Saknas uppgifter om detta foto.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Personer och Skolor

Källa: Arne Ivarsson