Slåttermaskin på Rikards gård omkring 1940

Slåttermaskin på Rikards gård omkring 1940

Artiklar:
Stora Krokek - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategorier: Djur, Näring (Jordbruk) och Personer

Källa: Arne Ivarsson