Ålderdomshemmet Vårdsäter, Ödeshög

Ålderdomshemmet Vårdsäter, Mjölbyvägen i Ödeshög.
Tidigare var här Epedemisjukhus.
Numera är huset ombyggt och var Ödeshögs kommunalkontor fram till år 2009.

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategori: Byggnader

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening

ocr