Diplom för moderlig gärning

Kantor Ingrid Ekman utdelar priset till Ingrid Pihl.
Till höger Ingrid Pihls man Reinhold Pihl.
De har tillsammans 11 barn.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Händelser, Personer och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening

ocr