Åminnelsetal över Clas Johansson Eek

Hugo Brolins brev skrivet 1986 angående åminnelsetalet.
Åminnelstal över Magister Clas Johansson Eek, vid begravningen i Ödeshögs kyrka 1795-01-21 av Pehr Tenggreen.

PDF: Brev från Hugo Brolin - angående åminnelsetal av Pehr Tenggren

PDF: Åminnelsetal över Clas Johansson Eek - vid begravning i Ödeshögs kyrka 1795

Socknar: Ödeshög och Övrigt

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Församling (Kyrkan)

2178 2179