Johan Andersson, Smedstorp

Fotot visar Johan och Hilma, nr två och tre från vänster, utanför deras hus. De övriga kan ej anges.

Artiklar:
Stora Smedstorp - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Personer

Källa: Arne Ivarsson