Häggestad 1:4 ( Björnkudden)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Häggestad 1:4 Pdf

Socken: Heda

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

618