Hästholmen Hallegården 4:40 och Tollstad 2:14 (Hamngatan 9)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Hästholmen Hallegården 4:40 och Tollstad 2:14 (Hamngatan 9)

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

694