Hästholmen Hallegården 4:7 (Hamngatan 20)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Hästholmen Hallegården 4:7 (Hamngatan 20)

Socken: Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

703