Häggestad 5:7

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Häggestad 5:7

Socken: Heda

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

628