Ödeshög Prästgård 5:1 (Mjölbyvägen Nya kyrkogården)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseeti Östergötland 1978.

PDF: Kapellet

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2232