Ödeshög Riddargård 1:123 (Smedjegatan 22)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ödeshög Riddargård 1:123

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2235