Ödeshög Södergård 8:5 (Morlidsvägen 12 "Ekbacken")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ekbacken

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2269