Trehörna 1:13

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Trehörna 1:13

Socken: Trehörna

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Trehörna 1979 och Östergötlands länsmuseum

1929