1. Ang. byggnadsinventeringen inom Ödeshögs tätort, Ödeshögs kommun

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ang. Byggnadsinventering inom Ödeshögs tätort, Ödeshögs kommun

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

8