Lokalt självstyre i Trehörna 1850-59

Lokalt självstyre i Trehörna 1850-59.

uppsats skriven av Karin Engberg.
Handledare: Kalle Bäck.

Universitetet i Linköping.
Institutionen för kultur- och samhällsvetenskap.
Historia 3, HT 1994.

PDF: Lokalt självstyre i Trehörna 1850-59

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategori: Samhällsvetenskap (Historia)

Källa: Karin Engberg

1055