Alvastramunken Stefan, Sveriges första ärkebiskop

En historisk studie, om Alvastramunken Stefan, Sveriges första ärkebiskop

PDF: Alvastramunken Stefan

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategorier: Levnadsöden och Personberättelser

Taggar: Omberg och Västra Tollstad

Källa: Axel Sköld

68