Klintagårdens dagböcker

Hembygdsforskaren Arne Ivarsson berättar om byn Stavreberg,
belägen i Holaveden,
i gränstrakterna mellan Östergötland och Småland.
Det berättas detaljerat om liv och händelser på 1800-talet
och till mitten av 1900-talet.

PDF: Klintagårdens dagböcker

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategorier: Folkliv, Gårdar och Minnen

Taggar: Stavreberg

Källa: Arne Ivarsson

917