Stavrebergs kyrka och gårdarna däromkring

Accnr. 58

PDF: Stavreberg

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Gårdar

Taggar: Stavreberg

Källa: Samtal i Slöjdvillan 1992 och nedskrivet av Roland Hagberg

1467