Jordbruk

Troligtvis Kyleberg. Kan vara Lilla Kullens ladugård. Till vänster Svanshals.

Socken: Svanshals

Period: 1910-tal

Kategori: Näring (Jordbruk)

Källa: Oskar Karlsson / Östergötlands lantbruksmuseum

ocr