Kulturhistorisk bebyggelseinventering

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Hålaveden
Lisa Johansson

PDF: Kulturhistorisk bebyggelseinventering hålaveden

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (Kulturhistorisk byggnadsinventering)

Taggar: Holaveden, Holkaberg, Lilla Morlejan, Månsabola, Ruskelsby, Rödebol, Skrädeberg, Stavreberg, Tingstad och Vinninge

Källa: Östergötlands länsmuseum

978