Karta över gårdarna i Ödeshög efter skiftesreformen

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

efter sklçtcs rcFormch ODEsHöq EI vukiindc 3:a» man sm'nur 51m 50mm