Järnvägsgatan 5, Ödeshög

Fastigheten Järnvägsgatan 5, Ödeshög( Hvilan) kallades huset.

Tidigare bodde Sigurd Andersson, han arbetade hos Kullerstrands som tryckeriföreståndare.

I huset bodde först en stins som hette Gyllenhammar som sedan sålde huset till Sigurd Andersson han var tryckeriföreståndare. I huset på andra våningen bodde Olle Viola Fridlund på 1940 talet. Och Viola drev damfrisering i huset som senare drevs av Inga Gran född Mobäck syster till Mona Söderbäck.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnader

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening