Ödeshögs kyrkogård

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 2006

PDF: Ödeshögs kyrkogård

Socken: Ödeshög

Perioder: 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Källa: Östergötlands museum

2307