Gråtorp fiskarstuga

Gråtorp finns vid Sverkerkapellet och nedanför Ellen Key Strand. Den användes som övernattningsstuga till fiskare från västgötasidan vid dåligt väder.
Huset är från 1700-1800talet.
Flickorna på bilden är systrarna Frödin, Otto Frödin är farfar till dem.
Till vänster: Storasyster Agneta Christen (född Frödin) och till höger lillasyster Gunilla Morèn (född Frödin)
Stugan finns kvar idag och ägs av systrarna.
Fotograf: Gunnar Frödin, flickornas pappa

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1940-tal och 1950-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Personer

Källa: Gregers samlingar