Åby Västergård, Falltorpet eller Fälltorpet

Information finns i PDF-filen.

Gustaf Arvidsson kom till torpet 1842.
Hustrun Hedda dör 1857-10-17 av rödsot.
Han gifter om sig 1858 med Johanna Löf.
1876-01-11 dör Johanna på torpet av lungsot.
Gustaf hade barn med båda sina hustrur.
Han dör av ålderdom 1883-06-25, 80 år gammal.

änkan Catharina Carlsdotter var inhyses och bodde på torpet före Gustaf Arvidsson.
1858 fick hon 2 månaders staffarbete för första resan stöld m.m.
Hennes oäkta dotter Matilda Ludvigsdotter f. 1850-10-21 i Stora Åby,
flyttar 1866 till Stockholm.
Catharina dör på Falltorpet 1886-04-13, ålder 77 år.

Visa avancerad karta.

PDF: Åby Västergård Falltorpet 217

PDF: Åby Västergård, Fälletorpet skylt

PDF: Åby Västergård, Fälletorpet

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Förpantningstorp)

Taggar: Åby Västergård

Källor: BoetsTorpinventeringscirkel, Kyrkböckerna i Vadstena landsarkiv och Skifteshandlingar

2161