Artikel i Linderås och Adelöv - två socknar i Holaveden. av Erik Lönnerholm, Tranås 1967