Södra vägen / Morlidsvägen

Fotot är framtaget från en super 8-film. Därför dålig kvalitet.
Ägaren till huset var Alma Hellgren som bodde där med sin mor och son Sven Hector.
Huset låg på en bergknalle, det fanns ett uthus till torpet. Huset revs någon gång mellan 1940-1950.

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategori: Samhälle

Källa: Mona Söderbäck

ocr