Vigsborg / Kungsvägen

Huset längst bort i bild är Vigsborg. Byggår 1905. Huset revs troligen på 1970-talet.
Huset innehöll 5 lägenheter. Telefonstationen var inhyst på andra våningen under några år. En sömmerska, Valborg Johansson, bodde här och hade sömmeri.
På första våningen bodde Teodor Wigh. När hustrun dog bodde han kvar med sina tre döttrar.

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategorier: Näring och Samhälle

Källa: Mona Söderbäck