Robert Hagstedt och Frans Adell 1938

Robert Hagstedt (i hatt) och Frans Adell i Höghult år 1938.
Kortet taget från torget mot Thunborgska huset. Männen står intill Järnhandeln, senare Norrbys skor.

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategori: Personer

Källa: Ebbe Åsenheds samlingar