Basar i Ödeshögs Manskör på 1950-talet

  1. Arne Asplom - svetsare vid Ödeshögsverken. Kom från Finland efter kriget
  2. Sven Axbring - rörmontör med egen firma
  3. Lars Birgersson - brevbärare vid posten
  4. Stig Birgersson - bror med Lars och rörmokare
  5. Ingvar Fyhr - byggnadssnickare
  6. Henrik Hempel - elektriker
  7. Folke Hultgren - ingenjör vid Ödeshögsverken
  8. Sven Landstedt - kontorist vid Ödeshögsverken
  9. Per Lundh - målare med egen firma
  10. Gustav Nilsson - kommuntekniker

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Föreningar och Personer

Källa: Hans Andersson

ocr