Rasta Rök

Rasta Rök. Bensinstation och restaurang vid Hejla, Ödeshög. Stängdes när E4:an lades om.
E4 mellan Ödeshög och Väderstad, motorvägsutbyggnaden blev färdig i november 1999.
Med på bilden, Pernilla Landstedt, som arbetade där.

Socken: Rök

Period: 1990-tal

Källa: Gregers samlingar