Artikel i Namn och Bygd 1951 av Thorsten Andersson