Röks kyrka

En kortfattad historik över Röks kyrka, utgiven med anledning av kyrkans 100-årsjubileum.
Röks gamla kyrka från 1200-talet, renoveringar, och byggandet av den nya kyrkan.

PDF: Röks gamla kyrka

Socken: Rök

Perioder: Medeltid, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Församling (Kyrkan)

Taggar: Rök

Källa: Sköld, Axel: "Röks kyrka : 1845 - 1945" (1945)

1363