Rökstenen. Conny L A Petersson

Conny L A Peterssons forskningsresultat av Rökstenens mysterier, runstenen vid Rök innehåller den urnordiska runraden(24 runtecken), normalrunor(16 runor), kortkvistrunor, schiffer, Hälsingerunor, stugna runor och så mycket mera.

PDF: Rökstenen - Conny L A Peterssons forskningsresultat av Rökstenens mysterier

Socken: Rök

Period: Forntid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Rök

Källa: Petersson, Conny L A: "Rökstenen" (1981)

1368