Apotekaren 3 (Ödeshög Gästgivaregård 4:5) (Nygatan 1)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Nygatan 1

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

87