Kyrkohumpen 1:1 (Kyrkskolan)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Kyrkohumpen 1:1

Socken: Rök

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Rök 1979 och Östergötlands länsmuseum

1006