Tollstad Prästgård 1:11 (Församlingshemmet)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Tollstad Prästgård 1:11

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Västa Tollstad 1979 och Östergötlands länsmuseum

1686