Emigrationen från Ödeshögsbygden

Emigrationsvågens utbredning i Ödeshögsbygden.

PDF: Emigrationen från Ödeshögsbygden

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Emigration och Levnadsöden

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: "Ödeshögsbor" sid.117.

315