Ödeshögs fattighus

Ödeshögs gamla fattighus som var beläget där Fridtjuvsbergskolan nu ligger.
Huset är nu rivet och med det allt elände.
Till vänster ser vi uppsyningsmannen Sigfrid Kullerstrand med fru och barnen Karin, Ingrid och Rut. Samt som nr 3 från höger ses Blinde Herman.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Byggnader (Bostad), Händelser, Personer och Verksamhet

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson

Odeshogs fattighus