Ödeshögs torg 1986

Ödeshögs brandkår 60 år. 1926 - 1986
Från vänster:
1. Yngve Gustavsson
2. Emil Liljegren
3. Konrad Gustavsson
4. Verner Johansson
5. Josef Karlsson, Gammelsby

Socken: Ödeshög

Period: 1980-tal

Kategori: Personer

Källa: Keller Johansson

Odeshogs torg 1986