Klass 3 och 4 i Stora Åby skola 1962 - 1963

Stående från vänster:
1. Rolf Fransson Järnstad

2. Lars-Erik Karlsson Järnstad

3. Stellan Thagesson Jonshult
4. Sven-Folke Johansson Nykvarn

5. Lärare Sonja Hallén St Åby

6. Peder Dalqvist Bonderyd

7. Göran Hellman Karlsfors
Sittande från vänster:
8. Marita Fredriksson Sotäng
9. Gun-Britt Johansson Järnstad
10. Monica Karlsson Björkslund
11. Eva Nordström, Ryket
12. Lilian Erixon Granudden
13. Gerd Holgersson Stubben
14. Ulla-Britt Karlsson Bonderyd
15. Margareta Ström Bonderyd

Socken: Stora Åby

Period: 1960-tal

Kategorier: Skolor och Personer

Källa: Sven-Folke Johansson

Klass 3 och 4 i stora aby skola 1962 1963